före...

Trött på din gamla uteplats? Här har vi tagit bort den gamla 70-talsinspirerade rabatten med förväxta gröna barrväxter. Lagerhäggen fick dock vara kvar...
 


Vid entré Före...

Liten yta vid husets entré. 

...och efter!

Ljust och luftigt med bokhäck i lagom höjd för insyn. Skirt träd med limefärgat bladverk (korstörne). Perenner som kantnepeta, alunrot, stäppsalvia mm. Klottuja för att behålla lite av den gamla 70-talskänslan.


...och nyanlagd efter!


Nyplanterat som efter hand växer sig tät och fin. Soligt läge med växtmaterial som klarar torka bättre. Väljer du redan från början som här lite större plantor etablerar sig rabatten fortare.

Före...

Österläge och lerjord.

...april 2014...

Lerjord kräver nogrann bearbetning. Plantering av syrénhortensia på våren.

...augusti 2015!

Samma rabatt i augusti året därpå. med skuggröna som martäckande undervegetation.

Före...

Framsida  med stenläggning och gräsmatta där kunden ville ha det lummigare och mer välkomnande.

nyplanterat maj 2014.

Nyplanterat med engelsk sjösten som lugnande inramning.

Augusti 2015!

... och ett drygt år senare prunkar det som aldrig förr!

Lite medelhavskänsla med silverpäron, stäppsalvia och perovskia...

Kosultation tillsammans med kund och förslag om utformning och växtval.


Efter konsultation med kund har denna själv stått för det praktiska arbetet i sin trädgård och då kan det bli så här trevligt.

 

Lite experiment på Gånarps Lilla grönas "hemmaplan" och historien om "kullen"

Det började med en hög av jord som mest bestod av rötter från nässlor. Markduk och ny jord ovan på duken blev räddningen och... ja, resten är historia. Bilderna får tala för sig själva.